Hiến máu

Thông báo sách mới năm 2013


1. Y HỌC
1. Bộ Y tế. Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh.- Hà Nội : Nhà xuất bản Y học, 2004.- 447r.; 28cm
    Tập II
    Kí hiệu kho:
        VY.000290
Kí hiệu phân loại: 610 \ H957

2. GS. Đỗ Trung Phấn. Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học và Truyền máu ứng dụng trong lâm sàng.- Tái bản lần thứ 2.- Hà Nội : Nhà xuất bản Y học, 2013.- 366tr.; 28cm
    Kí hiệu kho:
        VY.000292-VY.000301
Kí hiệu phân loại: 610 \ K991

3. Nguyễn Kim Lộc. Atlas giải phẫu người: Phần nội tạng.- Hà Nội : Nhà xuất bản Y học, 2004.- 402tr.; 30cm
    Kí hiệu kho:
        VY.000291
Kí hiệu phân loại: 610

4. Tổng hội y học Việt Nam. Bác Hồ với cán bộ Y tế, cán bộ y tế với Bác Hồ.- 344tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000066-VH.000085
Kí hiệu phân loại: 610 \ B12

5.  PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh. Các xét nghiệm thường quy - Áp dụng trong thực hành lâm sàng.- Hà Nội : Nhà xuất bản Y học, 2012.- 666tr.; 25cm
    Kí hiệu kho:
        VY.000302
Kí hiệu phân loại: 610 \ C1182. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1. Braderry, Travis. Thông minh, cảm xúc để hạnh phúc và thành công.- 8tr.; 25cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000086
Kí hiệu phân loại: 152 \ T388

2. Harvey Mackay. Tự đào giếng trước khi chết khát: Cách tạo dựng, duy trì và phát triển mạng lưới quan hệ.- 286tr.; 24cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000094
Kí hiệu phân loại: 152 \ T883

3. Hạt giống tâm hồn: Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống.- 286tr.; 12cm
    Tập 2
    Kí hiệu kho:
        VH.000090
Kí hiệu phân loại: 152 \ H361

4. Hạt giống tâm hồn: Từ những điều bình dị.- 286tr.; 12cm
    Tập 2
    Kí hiệu kho:
        VH.000089
Kí hiệu phân loại: 152 \ H361

5. Hạt giống tâm hồn: Từ những điều bình dị.- 254tr.; 12cm
    Tập 3
    Kí hiệu kho:
        VH.000091
Kí hiệu phân loại: 152 \ H361

6. Hạt giống tâm hồn: Từ những điều bình dị.- 255tr.; 12cm
    Tập 4
    Kí hiệu kho:
        VH.000092
Kí hiệu phân loại: 152 \ H361

7. Keith Ferrazzi. Ai che lưng cho bạn: Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012.- 421.tr; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000087
Kí hiệu phân loại: 152 \ A11

8. Kurt W. Mortensen. Sức mạnh của sự thuyết phục: 12 quy tắc vàng của nghệ thuật gây ảnh hưởng.- 395 tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000088
Kí hiệu phân loại: 152 \ S942

9. NGuyễn Thị Bình. Gia đình, bạn bè, đất nước.- 385tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000096
Kí hiệu phân loại: 152 \ G428

10. Phát huy tiềm năng cùng lập trình ngôn ngữ tư duy: Làm thế nào để giao tiếp tốt hơn và thành công hơn một cách khoa học và dễ dàng.- 194tr.; 26cm
    Tập 2
    Kí hiệu kho:
        VH.000093
Kí hiệu phân loại: 152 \ P536

11. Virender Kapoor. PO chỉ số đam mê: Sức mạnh quyền năng nhất tạo nên thành công.- 310tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000095
Kí hiệu phân loại: 152 \ P739

3. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
13. Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù.- Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2010.- 131tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000109
Kí hiệu phân loại: 895.922 \ N576

14. Lữ Hữu Nguyên. Xuân Diệu thơ và đời.- Hà Nội : Nhà xuất bản Văn học, 2008.- 468tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000103
Kí hiệu phân loại: 895.922 \ X8

15. Nguyên Hồng. Bỉ vỏ.- Hà Nội : Nhà xuất bản Văn học, 2010.- 205tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000105
Kí hiệu phân loại: 895.922 \ N576

16. Nguyễn Bính.- Hà Nội : Nhà xuất bản Văn học, 2012.- 174tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000107
Kí hiệu phân loại: 895.922 \ N576

17. Thơ Hàn Mạc Tử.- Hà Nội : Nhà xuất bản Văn học, 2012.- 203tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000106
Kí hiệu phân loại: 895.922 \ H233

18. Thơ Hoàng Cầm.- Hà Nội : Nhà xuất bản Hội nhà văn.- 537tr.; 23cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000099
Kí hiệu phân loại: 895.922 \ H678

19. Tố Hữu tác phẩm và lời bình: Nhà xuất bản Văn học.- 471tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000102
Kí hiệu phân loại: 895.922 \ T627

20. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời.- Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2011.- 198tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000108
Kí hiệu phân loại: 895.922 \ T772

21. Truyện cười: Dân gian Việt Nam chọn lọc.- 137tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000098
Kí hiệu phân loại: 895.922 \ T874

22. Truyện Trạng Quỳnh Trạng Lợn: Nhà xuất bản Hồng Bàng.- 120tr.; 20cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000101
Kí hiệu phân loại: 895.922 \ T874

23. Tục ngữ ca dao Dân ca Việt nam.- Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa thông tin.- 523tr.; 21cm
    Kí hiệu kho:
        VH.000100
Kí hiệu phân loại: 895.922 \ T886

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)