Hiến máu

Địa chỉ các trang web

Cán bộ có nhu cầu tìm một số tài liệu, videos hội nghị năm 2012 của ASH truy cập http://asheducationbook.hematologylibrary.org/content/current , http://www.hematology.org/Publications/Videos/

hoặc đến Thư viện phòng 510 để được giúp đỡ

 

Các cơ quan/tổ chức/nhà xuất bản:

 1. World Health Organization: www.who.int
 2. World Federation of Hemophilia: www.wfh.org
 3. International Society of Hematology: www.ishworld.org
 4. International Society of Blood Transfusion: www.isbt-web.org
 5. International Society of Thrombosis and Hemostasis: www.med.unc.edu/isth
 6. International Society for Laboratory Hematology: www.islh.org
 7. American Society of Hematology: www.hematology.org
 8. American Association of Blood Banks: www.aabb.org
 9. American Society of Clinical Oncology: www.asco.org
 10. National Institutes of Health: www.nih.gov
 11. National Heart, Leung and Blood Institute: www.nhlbi.nih.gov
 12. Blackwell Publishingg House: www.blackwellpublishing.com
 13. British Society for Haematology: www.b-s-h.org.uk
 14. Health Sciences Authority, Singapore: www.hsa.gov.sg
 15. Shopping books online: www.amazon.com
 16. Bộ Y tế: www.moh.gov.vn
 17. Viện CNTT- Thư viện Y học Trung ương: www.cimsi.org.vn
 18. Đại học Y Hà Nội: www.hmu.edu.vn

 

Các tạp chí:

 1. International Journal of Hematology: www.ijh-online.com
 2. Hematology: www.tandf.co.uk
 3. Blood: www.bloodjournal.org
 4. Haematologica / The Hematology Journal: www.haematologica.it
 5. Hematology Education and News: www.bloodline.net
 6. News on Medicine online: www.medline.com
 7. The New England Journal of Medicine: www.nejm.org   
 8. Journal of the American Medical Association – JAMA: www.jama.ama-assn.org
 9. Annals of Internal Medicine: www.annals.org
 10. The LANCET:  www.thelancet.com
 11. Medical journals: www.freemedicaljournals.com
 12. News on medicine – CNN: www.cnn.com/health
 13. News on medicine – Reuters: www.reutershealth.com
 14. Báo Sức khỏe – Đời sống: www.suckhoedoisong.vn
 15. Sức khỏe – Đời sống (HCMC): www.suckhoedoisong.saigonnet.vn/
 16. Tạp chi Y khoa: www.ykhoa.net
 17. Tạp chí Thuốc & Sức khỏe:   www.thuoc-suckhoe.com

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)