Hiến máu

Danh mục tạp chí y học đặt thường kỳ tháng, quý

TT

Tên tài liệu

Kỳ/số

 
 
 1.  
 • Tc. Y học Việt Nam
 • Xuất bản hàng tháng
 
 1.  
 • Tc. Y học VN các chuyên đề
 • Xuất bản hàng tháng
 
 1.  
 • Tc. Nội khoa
 • Xuất bản theo quý
 
 1.  
 • Tc. Y học thực hành
 • Xuất bản hàng tháng
 
 1.  
 • Tc. Thuốc và sức khỏe
 • Xuất bản hàng tháng
 
 1.  
 • Tc. Thông tin Y dược
 • Xuất bản hàng tháng
 
 1.  
 • Tc. Thông tin điều dưỡng
 • Xuất bản theo quý
 
 1.  
 • Tc. Nghiên cứu y học
 • Xuất bản theo quý
 
 1.  
 • Tc. Thầy thuốc Việt Nam
 • Xuất bản hàng tháng
 
 1.  
 • Tc. Y học lâm sàng
 • Xuất bản hàng tháng
 
 1.  
 • Tc. Y học quân sự
 • Xuất bản 2 tháng/1 số
 
 1.  
 • Tc. HIV
 • Xuất bản hàng tháng
 
 1.  
 • Tạp chí ngoại văn khác:
 • Tạp chí Blood
 • Tạp chí Vox Sanguinis của ISBT
 • Tạp chí BIH
 • Annals of Internal Medicine (từ năm 199
 • Archives of Internal Medicine
 • The Lancet
 • The New England Journal of Medicine
 • Một số ấn phẩm không thường kỳ của Hội Hemophila thế giới
 

 

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)