Hiến máu
Home / Người hiến máu cần biết

Căn dặn của thầy thuốc với người hiến máu

Người hiến máu cần biết

Hiến máu theo hướng dẫn của bác sỹ có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số trường hợp ở người hiến máu có thể có những biểu hiện không mong muốn xảy ra. Đó là những phản ứng bình thường của cơ thể, có thể xử lý đơn giản sẽ nhanh chóng qua đi.

Chi tiết »