Hiến máu
Home / Nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học năm 2004


Tên đề tài: Giá trị của một số dấu ấn miễn dịch (Markers) trong chẩn đoán phân lọai Lơxemi cấp dòng Lympho người lớn tại Viện huyết học -truyền máu TW
Tác giả:

Nguyễn Triệu Vân, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Anh Trí, Đỗ Trung Phấn và cộng sự


Ngày công bố:
12/1/2004

File đính kèm...


Chi tiết »

Chuyên luận năm 2004


Tên đề tài : Thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS trong công tác an toàn truyền máu ở nước ta đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.


Tác giả:

Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Chí Tuyển


Ngày công bố:

12-01-2004


File đính kèm...
Chi tiết »