Hiến máu
Home / Hội nghị hội thảo

Các báo cáo của Hội thảo Quản lý chất lượng và cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ huyết tương khu vực Châu Á lần thứ IV

Hội nghị hội thảo

Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với Hiệp hội Chiết tách Huyết tương Quốc tế (International Plasma Fractionation Association – IPFA) tổ chức Hội thảo Quản lý chất lượng và cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ huyết tương khu vực Châu Á lần thứ IV từ ngày 06 – 07 tháng 3 năm 2019

Chi tiết »

Thông báo số 2 về việc tổ chức Tổ chức Hội nghị khoa học về Tế bào gốc toàn quốc lần thứ V và Hội nghị khoa học về Thalassemia toàn quốc lần thứ III năm 2019

Hội nghị hội thảo

Năm 2019, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học về Tế bào gốc toàn quốc lần thứ V và Hội nghị khoa học về Thalassemia toàn quốc lần thứ III năm 2019, với các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết »

Thông báo: Hội thảo Quản lý chất lượng và cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ huyết tương khu vực Châu Á lần thứ IV

Hội nghị hội thảo

Được sự đồng ý của Bộ Y tế, Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với các đơn vị tổ chức 02 hội thảo: Hội thảo Quản lý chất lượng khu vực Châu Á và Hội thảo Quản lý chất lượng và cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ huyết tương khu vực Châu Á lần thứ IV

Chi tiết »