Hiến máu
Home / Hành trình đỏ

Hành trình Đỏ - Dư âm còn vang mãi

Hành trình đỏ

Một mùa Hành trình Đỏ nữa lại qua đi nhưng trong trái tim mỗi tình nguyện viên, dư âm của những ngày tháng đi tuyên truyền vận động hiến máu, của giây phút hội quân và Hành trình Đỏ sẽ còn vang mãi.

Chi tiết »