Hiến máu

Cơ cấu tổ chức hiện nay

I. Tổ chức Đảng: Ðảng bộ Viện huyết học - Truyền máu TW trực thuộc Quận uỷ Ðống Ða.
Ban chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí:
 1.  Đ/c Bạch Quốc Khánh  - Bí thư Đảng ủy
 2.  Đ/c Vũ Đức Bình  - Phó bí thư Đảng ủy
 3.  Đ/c Lê Lâm  - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
 4.  Đ/c Phạm Tuấn Dương  - Ủy viên Ban chấp hành
 5.  Đ/c Nguyễn Hà Thanh  - Ủy viên Ban chấp hành
 6.  Đ/c Trần Ngọc Quế  - Ủy viên Ban chấp hành
 7.  Đ/c Phạm Quý Dương  - Ủy viên Ban chấp hành
 8.  Đ/c Ngô Mạnh Quân  - Ủy viên Ban chấp hành
 9.  Đ/c Vũ Thị Hồng Phương  - Ủy viên Ban chấp hành
 10.  Đ/c Bùi Ngọc Dũng  - Ủy viên Ban chấp hành
 11.  Đ/c Nguyễn Triệu Vân  - Ủy viên Ban chấp hành
 12.  Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng  - Ủy viên Ban chấp hành
 13.  Đ/c Nguyễn Thừa Thắng  - Ủy viên Ban chấp hành

Đảng bộ gồm có 12 chi bộ:
- Chi bộ Hành chính I; Bí thư chi bộ: Đ/c Phạm Quý Dương
- Chi bộ Hành chính II; Bí thư chi bộ: Đ/c Lê Lâm
- Chi bộ Hành chính III; Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Triệu Vân 
- Chi bộ Hành chính IV; Bí thư chi bộ: Đ/c Vũ Thị Hồng Phương
- Chi bộ Truyền máu I; Bí thư chi bộ: Đ/c Phạm Tuấn Dương
- Chi bộ Truyền máu II; Bí thư chi bộ: Đ/c Trần Ngọc Quế
- Chi bộ khoa Vận động và tổ chức hiến máu; Bí thư chi bộ: Đ/c Ngô Mạnh
Quân
- Chi bộ Lâm sàng I; Bí thư chi bộ: Đ/c Lê Quang Tường
- Chi bộ Lâm sàng II; Bí thư chi bộ: Đ/c Vũ Đức Bình
- Chi bộ Lâm sàng III; Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Hà Thanh
- Chi bộ Cận lâm sàng I; Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng
- Chi bộ Cận lâm sàng II; Bí thư chi bộ: Đ/c Lê Xuân Hải
II. Chính quyền
1. Ban lãnh đạo Viện

TS. Bạch Quốc Khánh
Viện trưởng từ 1/10/2017

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh
Phó Viện trưởng từ 5/2019
BSCKII. Phạm Tuấn Dương
Phó Viện trưởng từ 2007
Ths. Lê Lâm
Phó Viện trưởng từ 2007
 
2. Các đơn vị trực thuộc:
 

TT

Tên đơn vị

Trưởng đơn vị, phụ trách đơn vị

I.

Khối Quản lý, chức năng

 

1.

Phòng Tổ chức cán bộ

ThS.BS. Vũ Thị Hồng Phương

2.

Phòng Kế hoạch tổng hợp

TS.BS. Nguyễn Hữu Chiến

3.

Phòng Tài chính kế toán

CN. Phạm Quý Dương

4.

Phòng Quản Trị

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Chi

5.

Phòng Điều dưỡng và kỹ thuật viên

ThS. Bùi Ngọc Dũng

6.

Phòng Quản lý các chương trình dự án và Đối ngoại

TS.BS. Nguyễn Triệu Vân

7.

Phòng Quản lý chất lượng

BSCKII. Phạm Tuấn Dương

8.

Phòng Vật tư thiết bị y tế

ThS.KS. Nguyễn Quốc Khánh

9.

Phòng Công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Bình

10.

Phòng Công tác xã hội

ThS. Lý Thị Hảo

11.

Phòng Hành chính

TS. Nguyễn Triệu Vân - Phụ trách phòng

12.

Phòng Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

TS. Ngô Mạnh Quân - Phụ trách phòng

II.

Các khoa Lâm sàng

 TS. Nguyễn Triệu Vân

1.

Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú

BSCKII. Lê Quang Tường

2.

Khoa Bệnh máu lành tính

BSCKII. Phan Quang Hòa

3.

Khoa Bệnh máu tổng hợp

TS.BS. Vũ Đức Bình

4.

Khoa Bệnh máu trẻ em

BSCKII. Mai Lan

5.

Khoa điều trị hóa chất

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh

6.

Khoa Ghép tế bào gốc

BSCKII. Võ Thị Thanh Bình

7.

Khoa Dinh dưỡng và Tiết chế

ThS. Phan Kim Dung

III.

Các khoa cận lâm sàng

 

1.

Khoa Tế bào - tổ chức học

TS.BS. Nguyễn Ngọc Dũng

2.

Khoa Đông máu

TS. Trần Thị Kiều My – Phụ trách khoa

3.

Khoa Hóa sinh

BSCKII. Vũ Thị Hương

4.

Khoa Vi sinh

KTY CKI. Bùi Vân Nga

5.

Khoa Miễn dịch

PGS. TS. Lê Xuân Hải

6.

Khoa Di truyền và sinh học phân tử

TS. Dương Quốc Chính

7.

Khoa Huyết thanh học nhóm máu

PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng - Phụ trách khoa

8.

Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng

BSCKII. Trương Vũ Trung

9.

Khoa Dược

ThS. Vũ Duy Hồng

10.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

ThS. Nguyễn Huy Hùng

IV.

Các Trung tâm

1.

Trung tâm Máu quốc gia

1.1

Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia

BSCKII. Phạm Tuấn Dương

1.2

Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu

TS.BS. Ngô Mạnh Quân

1.3

Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu

ThS.BS. Hà Hữu Nguyện

1.4

Khoa Xét nghiệm sàng lọc máu

ThS. Nguyễn Thị Thanh Dung

1.5

Khoa Điều chế máu và các thành phần máu

ThS. Võ Thị Diễm Hà

1.6

Khoa Lưu trữ và phân phối máu

ThS. Hoàng Nhật Lệ, Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa

1.6

Ngân hàng tế bào gốc

TS.BS. Trần Ngọc Quế

2.

Trung tâm Thalassemia

TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà

3.

Trung tâm Hemophilia

TS.BS. Nguyễn Thị Mai

4.

Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến


V

Bộ môn Huyết học - Đại học Y Hà NộiIII. Các tổ chức chính trị xã hội khác
1. Tổ chức Công đoàn: Công đoàn cơ sở Viện Huyết học - Truyền máu TW trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam;
Ban chấp hành Công đoàn gồm 13 đồng chí:
1.  Đ/c Lê Lâm
- Chủ tịch Công đoàn
2.  Đ/c Vũ Đức Bình
- Phó Chủ tịch
3.  Đ/c Bùi Ngọc Dũng
- Ủy viên thường vụ
4.  Đ/c Đỗ Thị Hiền 
- Ủy viên Ban chấp hành
5.  Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Chi 
- Ủy viên Ban chấp hành
6.  Đ/c Hoàng Nhật Lệ 
- Ủy viên Ban chấp hành
7.  Đ/c Nguyễn Văn Nhữ 
- Ủy viên Ban chấp hành
8.  Đ/c Nguyễn Trần Giới
- Ủy viên Ban chấp hành
 9.  Đ/c Hà Thị Sen - Ủy viên Ban chấp hành
 10.  Đ/c Vũ Quang Hưng - Ủy viên Ban chấp hành
 11.  Đ/c Phạm Thị Ngọc Anh  - Ủy viên Ban chấp hành
 12.  Đ/c Trần Công Hoàng - Ủy viên Ban chấp hành
 13.  Đ/c Nguyễn Thị Dinh - Ủy viên Ban chấp hành
 
2. Tổ chức Ðoàn thanh niên: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Huyết học - Truyền máu TW trực thuộc Quận Ðoàn Ðống Ða, TP. Hà Nội. 
Ban chấp hành Ðoàn Thanh niên gồm 13 đồng chí:
1.  Đ/c Nguyễn Thừa Thắng 
- Bí thư
2.  Đ/c Hoàng Chí Cương
- Phó Bí thư
3.  Đ/c Hoàng Thị Thanh Nga 
- Ủy viên thường vụ
4.  Đ/c Đỗ Hoài Biên
- Ủy viên Ban chấp hành
5.  Đ/c Lê Thanh Hằng 
- Ủy viên Ban chấp hành
6.  Đ/c Nguyễn Thị Thanh Dung  
- Ủy viên Ban chấp hành
7.  Đ/c Nguyễn Thế Mạnh
- Ủy viên Ban chấp hành
8.  Đ/c Đỗ Văn Dũng 
- Ủy viên Ban chấp hành
 9.  Đ/c Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban chấp hành
 10.  Đ/c Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban chấp hành
 11.  Đ/c Vũ Hải Toàn - Ủy viên Ban chấp hành
 12.  Đ/c Lê Quang Chiêm - Ủy viên Ban chấp hành
 13.  Đ/c Nguyễn Bá Cương - Ủy viên Ban chấp hành