Hiến máu
Home / Chương trình đào tạo năm

Thông báo tuyển sinh

Chương trình đào tạo năm

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Viện Huyết học – Truyền máu tw xin thông báo kế hoạch tuyển sinh các khóa đào tạo về chuyên ngành Huyết học – Truyền máu năm 2017 (lần 2) như sau:

Chi tiết »