Hiến máu
Home / Bài viết cảm xúc

Ánh sao đêm

Bài viết cảm xúc

Đây là một bài thơ của bà Thanh Liêm - một người bệnh của Viện Huyết học - Truyền máu TW viết tặng các bác sĩ, điều dưỡng - những người được ví như "ánh sao đêm" vẫn thức với bệnh nhân: từng phút, từng giờ

Chi tiết »